Centrum budowlane - ul. Kościuszki 45c, 32-540 Trzebinia.

Polityka Prywatności

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i w związku z tym chcemy Cię poinformować w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane oraz jak je gromadzimy i przechowujemy, a także jakie prawa Tobie przysługują.

Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze strony internetowej pod adresem https://www.olmar.com.pl lub składając bezpośrednio zapytanie / zamówienie w jednym z naszych punktów handlowych, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.
Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu (zapytania ofertowe na wycenę stolarki okiennej lub wycenę dachu oraz bezpośrednie e-maile na skrzynki pocztowej naszej firmy) z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest OLMAR SP. Z O. O. SP. K z siedzibą przy ul.Kościuszki 45c w Trzebini

Jakie dane gromadzimy?
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Dlatego też podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to: imię, nazwisko (ewentualnie dla firm: nazwa firmy, NIP), adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Twoje dane możemy również przetwarzać, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie (nasz handlowiec poprosi o dobrowolne podanie danych osobowych w celu identyfikacji i realizacji zapytania lub zamówienia)
W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych – informacje na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce: https://olmar.com.pl/o-nas/polityka-cookies
W obiektach naszej firmy (siedziba główna ul. Kościuszki 45c w Trzebini, bezdotykowa myjnia samoobsługowa) został zainstalowany monitoring, który służy poprawie bezpieczeństwa naszych klientów oraz użytkowników bezdotykowej myjni samoobsługowej. 


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe uzyskane przez formularz kontaktu lub zapytanie e-mail / telefoniczne są przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe, zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą jak i w celu wykonania tak zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych jest tutaj właśnie niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.
Jesteśmy też zobowiązani do przetwarzania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
Podstawą przetwarzania danych są także cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (czyli naszych partnerów – odbiorców danych, o których piszemy niżej). Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy potrzebujemy sprawdzić bezpieczeństwo Twoich danych, a także w celach:
a) analitycznych (tj. doboru usług do Twoich potrzeb Klientów; optymalizacji produktów na podstawie Twojego zainteresowania, logów technicznych; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacyjnej; badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi).
b) archiwalnych dla zabezpieczenia informacji,
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d) oferowania Tobie produktów bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb (patrz Polityka Cookies)
e) w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (np. w formie kuponów rabatowych) w zakresie określonym przeprowadzoną i udokumentowaną analizą tak uzasadnionego interesu. Przekazując nam dane osobowe w celu sporządzenia oferty na wybrane produkty udzielasz nam zgody na oferowanie produktów komplementarnych i substytucyjnych.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?
Pamiętaj, że dane osobowe podane przez Ciebie umożliwiają nam prawidłowo zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie, a także są wykorzystywane po to aby móc skontaktować się z Tobą drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zapytania, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych, na które wyraziłeś zgodę.
Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie Zaufanym odbiorcom, czyli podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę oraz dostarczyć Twoje zamówienie. Do kategorii naszych zaufanych odbiorców należą: usługi księgowe, usługi kurierskie i dostaw, usługi budowlano - montażowe i serwis IT.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. W przypadku złożenia zapytania ofertowego niesfinalizowanego zamówieniem – Twoje dane osobowe będą zgromadzone w archiwum ofert aż do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu przetwarzania danych lub gdy uznamy, że dane zostały zdezaktualizowane.
Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.


Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać ich usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, gdy uznasz, że mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie. Możesz nie zgodzić się także w ten sposób żebyśmy Twoje dane usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw marketingowy: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Wskaż nam wtedy Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać ani na realizację umowy, ani na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed cofnięciem zgody.
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, skontaktuj się z nami. Możesz też złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisząc pod adres olmar@olmar.com.pl, dzwoniąc na numer: 32 719 91 44 lub zgłaszając bezpośrednio w naszej siedzibie przy ul. Kościuszki 45c w Trzebini
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich praw będziemy musieli upewnić się, że Ty to właśnie Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Zmiany w polityce prywatności
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy będzie to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływać będzie na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe

OLMAR SP. Z O. O. SP.K
UL. KOŚCIUSZKI 45c
32-540 TRZEBINIA

NIP: 6282271025
olmar@olmar.com.pl
telefon: 32 719 91 44

aktualizacja polityki prywatności: 24 maja 2018r.

Centrum budowlane

Centrum budowlane
ul. Kościuszki 45c, 32-540 Trzebinia.

(+48) 32 719 91 44, 32 719 91 45

olmar@olmar.com.pl

(+48) 32 719 91 62

Pon-Pt: 7.00-17.00, Sob: 7.00-13.00

Skład budowlany

Skład budowlany w Jaworznie
ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno.

(+48) 519 817 217, (+48) 606 817 567

jaworzno@olmar.com.pl

Pon-Pt: 8.30-17.00, Sob: 8.30-13.00

Salony stolarki

Salon stolarki okiennej i drzwiowej ul. Kościuszki 45c, 32-540 Trzebinia.

(+48) 32 719 91 45, 692 899 324

trzebinia.okna@olmar.com.pl

(+48) 32 611 03 65

Pon-Pt: 8.00-17.00, Sob: 8.00-13.00

Salon stolarki okiennej i drzwiowej ul. Kościuszki (obok CPN), 32-065 Krzeszowice.

(+48) 12 282 36 66, 606 633 791

krzeszowice@olmar.com.pl

(+48) 12 282 36 66

Pon-Pt: 8.00-17.00, Sob: 8.00-13.00

Oferta